Miroslav Hanák ve svém ateliéru
Potoky v zimě, olej na plátně, 66 x 85 cm
Ležící akt II, olej na desce, 45 x 100 cm
Ateliér malíře Hanáka

Studoval jsem na akademii v sedmdesátých letech a začal jsem se poohlížet po předchůdcích blízkých mému srdci. Nalezl jsem je v osobnosti Maneta, Courbeta, Purkyněho nebo Kremličky. Španěl Velazquez mne uchvátil zářivou barevností svých obrazů a odsunul do pozadí ostatní velké mistry, kteří se mi jevili šedivější i když úžasní. „To je malba,“ říkal jsem si, „to je úžasná tradice, která začala v Benátkách Giorgionem a Tizianem.“
Byla by velká škoda, kdyby malba měla zaniknout. Je to poklad, který stojí za to, aby ho lidstvo mělo. Pokračování zde